Hyvä teoreettisen koulutuksen järjestäjä

Tervetuloa täyttämään teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen hakulomaketta. Hakulomakkeessa kysytään seuraavia tietoja: tilaisuuden nimi, tilaisuuden järjestäjä, ajankohta, haettava tuntimäärä, koulutuksen sisällön suunnittelusta vastaava henkilö, oppimistavoite, arviointi- ja itsearviointimenetelmät, osanottomaksu ja kaupallinen tuki. Kaikki kentät tulee täyttää.

Lisätietoja Sari Orhanen, 050 437 2657 tai Minerva Kettukuja, puh. 050 318 7275.
  Tilaisuuden nimi:
 
Tilaisuuden järjestäjä(t)
  Järjestäjä:
  Järjestäjä:
  Järjestäjä:
 
Yhteystiedot
  Yhteyshenkilö:
  Organisaatio:
  Sähköposti:  
  Puhelin:
  Katuosoite:
  Postinumero:
  Kaupunki:
 
Tilaisuuden perustiedot
  Oppimistavoite:
  Toteutus (opetus- ja oppimis- menetelmät):
   

  Käytettävä palautelomake (tähän tekstinä):
tai
  Käytettävä palautelomake (tähän liitetiedostona):
 
  Kohderyhmä:
  Osaanottomaksu ja mahdollinen kaupallinen tuki:
  Sisällön suunnittelusta
vastaava erikoislääkäri:


Nimi:
Erikoisala:
  Ohjelma (tähän tekstinä):
tai
  Ohjelma (tähän liitetiedostona):
 
   
 
Tuntimäärät
   
Erikoislääkärikoulutukseen haettava tuntimäärä:
Akuuttilääketiede   Anestesiologia ja tehohoito   Endokrinologia
Foniatria   Fysiatria   Gastroenterologia
Gastroenterologinen kirurgia   Geriatria   Ihotaudit ja allergologia
Infektiosairaudet   Kardiologia   Keuhkosairaudet ja allergologia
Kliininen farmakologia ja lääkehoito   Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede   Kliininen hematologia
Kliininen kemia   Kliininen mikrobiologia   Kliininen neurofysiologia
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit   Käsikirurgia   Lastenkirurgia
Lastenneurologia   Lastenpsykiatria   Lastentaudit
Liikuntalääketiede   Naistentaudit ja synnytykset   Nefrologia
Neurokirurgia   Neurologia   Nuorisopsykiatria
Oikeuslääketiede   Oikeuspsykiatria   Ortopedia ja traumatologia
Patologia    Perinnöllisyyslääketiede   Plastiikkakirurgia
Psykiatria   Radiologia   Reumatologia
Silmätaudit   Sisätaudit   Suu- ja leukakirurgia
Sydän- ja rintaelinkirurgia   Syöpätaudit   Terveydenhuolto
Työterveyshuolto   Urologia   Verisuonikirurgia
Yleiskirurgia   Yleislääketiede   Hallinnon koulutus
Erikoishammaslääkärikoulutukseen haettava tuntimäärä:
Hammaslääketieteellinen diagnostiikka   Hampaiden oikomishoito eli ortodontia   Kliininen hammashoito
Suu- ja leukakirurgia (Erikoishammaslääkärikoulutus)   Terveydenhuolto (Erikoishammaslääkärikoulutus)   
 
  Lisätietoja:
 
Ajankohta ja paikka
  Kirjaa päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv. (esim. 01.06.2003). Jos koulutus järjestetään useammassa jaksossa tai samansisältöisenä useita kertoja saman lukukauden aikana, kirjaa ensimmäisen jakson/kerran tiedot (ajankohta ja paikka) ja paina lisää -painiketta, jolloin tiedot listautuvat tekstilaatikkoon oikealle. Kirjaa sitten toisen jakson aika- ja paikkatiedot, jne...
 
Alku- ja loppupäivä:   -   
Paikka: